Svenskarnas hållbara köpvanor 2021

I ljuset av FN:s klimatkonferens COP26 ville vi på Tise kartlägga människors inställning till klädindustrins hållbara omställning, med utgångspunkt i konsumtionen. I undersökningen ingick 1056 svenskar som genomfördes mellan den 20-28 oktober 2021. Närmare hälften av svenskarna (45%) tycker det är svårt att göra hållbara val när de köper…