Tise Mobile

Vi er bevisst på hvilke CO2-avtrykk vi etterlater oss. For hver GB vi bruker, kompenserer vi derfor ditt CO2-utslipp ved å støtte CO2-reduserende prosjekter i samarbeid med FN og CHOOOSE. En del av vårt daglige fotavtrykk er knyttet til mobilbruken - både strøm til mobilen, men også CO2-utslipp som mobilindustrien har for at tjenesten skal virke døgnet rundt.

Vi har valgt å støtte Solar thermal når vi kjøper verifiserte CO2-reduserende klimakvoter. Dette prosjektet jobber med solenergi i India, som bidrar til CO2-reduksjon ved at det installeres solfangere som lagrer energi fra solen for å skape varme, som deretter brukes til å generere elektrisitet og erstatter energiproduksjon fra gass-og kullkraftverk i Nord-India. Prosjektet skaper bærekraftige og fremtidsrettede arbeidsplasser og bidrar til energi i et land som desperat trenger tilgang til strøm. Denne energien bør komme fra rene kilder, og teknologien i dette prosjektet muliggjør positive miljøendringer som også skaper gode ringvirkninger for lokalsamfunnet. Prosjektet er såkalt GOLD STANDARD og er plukket ut i samarbeid med FN sitt klimapanel.

Dette gjør vi sammen med CHOOOSE.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Vi ønsker å påvirke telebransjen til å ta mer bærekraftige valg og på sikt være en aktør som kan stille krav til hvordan man kan få en mer grønnere mobilbransje.

I Tise handler det om å gjenbruke produkter og vi ønsker å fremme dette i en ny bransje rundt brukte mobiler. Senke terskelen for å både gjenbruke ting du har og kjøpe noe brukt. Ved å bruke plattformen vår gjør vi det enkelt å kjøpe brukte telefoner og samtidig kjøpe mobilabonnement.

Vi benytter ikke papirfaktura, tilbyr ikke nye produkter til mobilen og skulle vi eventuelt gjort dette vil vi benytte bærekraftige alternativer til mange av dagens løsninger.

Vi ønsker en bevisstgjøring hos forbruker om å ta mer bærekraftige valg også på tjenestesiden.